جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم 98-97

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97

جدول زمانبندی انتخاب واحد  اینترنتی نیمسال دوم 98-97

دانشجویان محترم نکات زیر را مد نظر قرار دهند:*

 

 

 

 

  1. دانشجویان ترم آخر و دانشجویانی که سنوات آنان به اتمام رسیده ویا بیش از حد مشروط شده‌اند به کارشناس گروه مراجعه نمایند.
  2. انتخاب واحد فقط به صورت اینترنتی انجام می شود.
  3. از دانشجوی گرامی تقاضا می شود در انتخاب واحد پیش نیاز و هم نیاز را رعایت نمایند. بدیهی است  دروسی که پیشنیاز و همنیاز رعایت نشود توسط گروه حذف خواهد گردید
  4. مطابق آیین نامه آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد حذف و اضافه واحد ندارند.
  5. اخذ دو درس که تاریخ امتحان آنها به طور همزمان در یک جلسه می باشد امکان پذیر نمی باشد.
  6. زمان شروع کلاسها شنبه 97/11/13 می باشد.

                                                                   حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

ردیف رشته تحصیلی تاریخ ساعت شروع ساعت خاتمه
1 کلیه رشته های ورودی93 و ماقبل
و دانشجویان میهمان
1397/11/0609:00 24:00
2 کلیه رشته های ورودی 94
و دانشجویان میهمان
1397/11/0709:00 24:00
3 کلیه رشته های ورودی 95
و دانشجویان میهمان
1397/11/0809:00 24:00
4 کلیه رشته های ورودی 96 و 97
و دانشجویان میهمان و دانشجویان سما
1397/11/0909:00 24:00
5 متاخرین کلیه رشته ها  و دانشجویان میهمان و دانشجویان سما 1397/11/10   الی
1397/11/11
09:00 24:00