مسابقه کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی

قابل توجه دانشجویان محترم رشته علوم سیاسی :

باتوجه به برگزاری هفته پژوهش ، مسابقه کتابخوانی با موضوعیت کتاب(( اصول روابط بین الملل نظریه ها و رویکردها ، نشر مخاطب با مترجمین: آقایان دکتر عبدالمجید سیفی و مصطفی انتظارالمهدی )) در روز سه شنبه 23/9/97 ساعت 13:30 در سالن آمفی تنئاتر دانشگاه برگزار می گردد.  به نفر برتر هدیه ای نیز به رسم یادبود اعطا می شود.