قابل توجه اعضا باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

قابل توجه اعضا باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

به اطلاع کلیه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد (فعال و غیرفعال) می رساند جهت ثبت عضویتشان ابتدا در سامانه جدید به آدرس https://sso.iau.ir/  ثبت نام نموده و سپس در سامانه جدید باشگاه به آدرس http://bpj.iau.ir/ ثبت نام نمایید. 

لازم به ذکر است من بعد کلیه امور از طریق سامانه جدید انجام می گردد. 

 

باتشکر دفتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان