قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی

قابل توجه دانشجویان محترم 

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت دریافت وام مهر ایران میتوانید به پرتال دانشجویی سایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به آدرس SWF.IR مراجعه و در بخش ثبت نام در اسرع وقت نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و جهت دریافت فرم های اولیه نیز به صندوق رفاه مراجعه فرمایید.