اختلال در سیستم اطلاع رسانی دانشگاه

اختلال در سیستم اطلاع رسانی دانشگاه

به استحضار دانشجویان محترم می رساند باتوجه به تغییراتی که در سرور دانشگاه در حال انجام است ممکن است تا تاریخ 19/8/97 سایت اطلاع رسانی دانشگاه دچار اختلال شود .ضمن عرض پوزش از شکیبایی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاری می نماییم.