قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد :

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد می رساند جهت انجام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد تا دی ماه 97 می بایست پایان نامه را اخذ و یا تمدید نمایند و همچنین فرم های جدید پایان نامه را از قسمت فرم های و آیین نامه ها دانلود نمایند.