ثبت نام دانشجویان جدیدالورود (مدارک مورد نیاز، مراحل و زمانبندی)

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود (مدارک مورد نیاز، مراحل و زمانبندی)

پذیرفته شده گرامی:

ضمن عرض خرسندی از قبولی شما در این واحد دانشگاهی آرزوی توفیقات روزافرون را برای شما آرزومندیم.

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان دوره کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته :

دریافت فایل

1-   اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملی  به همراه دوسری تصویر از تمام صفحات (اصل شناسنامه و کارت ملی جهت احراز هویت الزامی می باشد).

2-   اصل مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم به همراه 2 سری کپی

* درصورت عدم ارائه اصل مدرک پیش دانشگاهی و یادیپلم نظام قدیم ارائه سفته یا چک به مبلغ پنج میلیون ریال دروجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم بابت ضمانت اصل مدرک الزامی می باشد .

3-   اصل کارت پایان خدمت یا معافیت به همراه دوسری تصویر از آن (مخصوص برادران )

*ارائه نامه اشتغال به کار مبنی بر تحصیل برای شاغلین نیروهای مسلح

4-   شش قطعه عکس (4*3)پشت نویسی شده با مشخصات فردی (برای مشمولین 12 قطعه عکس ).

5-   تکمیل فرمهای موجود در دفترچه که در زمان ثبت نام در دانشگاه توزیع خواهد شد.

6-   رسید ثبت نام یا کارنامه ی اینترنتی

رسید تائیدیه ارزش تحصیلی (پذیرفته شده باید با در دست داشتن کپی مدرک پایه به مرکز پستی مستقر در دانشگاه مراجعه و نسبت به ارسال تائیدیه تحصیلی اقدام نموده و رسید آن را همراه با مدارک تحویل نمایند.

مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته :

دریافت فایل

1-    اصل مدارک کارشناسی (لیسانس)صادره از دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دانشگاههای معتبر داخل یا خارج از کشور که مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات وفنآوری یا وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی باشد به انضمام ریز نمرات دوره کارشناسی با قید معدل.

**** تبصره

پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی (لیسانس)خود نمی باشد (دانشجویانیکه در نیمسال دوم 97-96 فارغ التحصیل شده اند) باید اصل گواهی تایید شده مدارک مربوطه را که توسط دانشگاه محل تحصیل با قید معدل صادر شده باشد به همراه ریز نمرات تایید شده ارائه نمایند. (در این صورت ارائه چک ویا سفته تضمین به مبلغ بیست و دومیلیون  و پانصد هزار ریال الزامی است.)

2-    اصل شناسنامه و دوبرگ فتوکپی خوانا از تمام صفحات (اصل شناسنامه برای تطبیق می باشد.)

3-    اصل کارت ملی و یک برگ فتوکپی از آن

4-    شش قطه عکس 4*3تمام رخ (از یک نگاتیو که اخیرا تهیه شده باشد.)برای برادران مشمول 12قطعه.

5-    مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را مشخص نماید.

6-    پرداخت هزینه شهریه ثابت ، متغیر، خدمات آموزشی وبیمه

***تذکر

افرادی که از نظر مقررات وظیفه عمومی حائز شرایط ثبت نام نیستند(از جمله دفتر چه اعزام به خدمت با غیبت می باشند و یا با غیبت به خدمت اعزام شده اند)مجاز به ثبت نام نمی باشند.

7-    تکمیل و ارائه سایر فرمها ثبت نام که توسط واحد دانشگاهی در اختیار پذیرفته شدگان قرار داده می شود.

مراحل انجام ثبت نام اینترنتی :

دریافت فایل راهنما

الف) مراجعه به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم به  آدرسwww.rkiau.ac.ir

ب) انتخاب گزینه آتوماسیون آموزش و تغذیه (شکل 1)

 

شکل1

ج ) انتخاب گزینه ثبت نام دانشجویان جدید الورود (شکل 2)

 

 

شکل2

 

د) بخش اول مشاهده مقدمات و ضوابط( شکل 3 )

تهیه فایل مدارك خواسته شده ، مطالعه مقررات و قوانین آموزشی و انتخاب مرحله بعد

 

 

شکل3

 

 

 

هـ) جستجو، ثبت نام و ورود (شکل 4 و 5)

-          ورود کد ملی و متن تصویر و انتخاب گزینه جستجو

-          ورود شماره شناسنامه و انتخاب رشته (در صورت وجود دوصفر در ابتداي شماره شناسنامه آن را حذف کنید)

شکل4

شکل5

 

و) اصلاح مشخصات فردي (شکل 6)

-          در این قسمت خانه هاي خاکستري رنگ از قبل پرشده و قابل تغییر نیستند.

-          خانه هاي سفید رنگ را می بایست تکمیل نمایید.

-          در قسمتی که با ستاره قرمز مشخص شده است می بایست نام رشته مقطع پایه انتخاب شود.

دارندگان دیپلم یا پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک ؛ علوم ریاضی فیزیک را انتخاب کنند.

دارندگان دیپلم یا پیش دانشگاهی تجربی؛ علوم تجربی را انتخاب کنند.

دارندگان دیپلم یا پیش دانشگاهی علوم انسانی؛ علوم انسانی را انتخاب کنند.

سایر رشته ها عنوان رشته مقطع پایه را انتخاب نمایند.