همایش ملی پلیس -عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

همایش ملی پلیس -عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

همایش ملی پلیس -عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم 

دانشگاه علوم انتظامی امین همایش همایش ملی پلیس -عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم را در دی ماه 97 برگزار می نماید. 

مهلت ارسال آثار 15 آذر 97 می باشد

محورها و موضوعات:

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 21874778 تماس حاصل فرمایید.