دریافت کارت امتحان ترم تابستان

دریافت کارت امتحان ترم تابستان

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به برنامه امتحانی ترم تابستان از امروز می توانید کارت امتحان خود را از سایت آموزش و انتخاب واحد دریافت نمائید.

لازم به ذکر است جهت دریافت کارت می بایست بدهی خود را تسویه نمائید.

با تشکر