رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی سرپرست واحد پرند و رباط کریم را منصوب کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی سرپرست واحد پرند و رباط کریم را منصوب کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی سرپرست واحد پرند و رباط کریم را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا؛ در متن حکم دکتر فرهاد رهبر خطاب به دکتر سید عبدالله میرغیاثی به عنوان سرپرست جدید واحد پرند آمده است: «بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.»

رهبر در نامه ای از زحمات دکتر سیدفرهاد افتخارزاده هم قدردانی کرد.