قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی :

قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی :

قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی :

جهت هرگونه سوال نسبت به برگزاری دوره ها با تلفن 56887938 ( اقای جعفری ) و یا با ایمیل robatkarimnezam@gmail.com  تماس حاصل نمایید.

( درصورت ارسال ایمیل حتما مشخصات و شماره تلفن خود را درج نمایید )