مسابقات بوکس قهرمانی دانشجویی کشور

مسابقات بوکس قهرمانی دانشجویی کشور

برگزاری مسابقات بوکس قهرمانی دانشجویی کشور:

از دانشجویانی که دارای مقام قهرمانی کشور و یا عضویت در باشگاه های کشور و تیم ملی را دارند ، خواهشمند است تا تاریخ 13/4/97 به امور تربیت بدنی واحد رباط کریم ( آقای رسولی نژاد 09355227729 ) و (آقای دارابی 09108348839) امور تربیت بدنی واحد پرند تماس حاصل فرمایید.