قابل توجه دانشجویانی که قصد انتقالی و یا میهمانی دارند :

قابل توجه دانشجویانی که قصد انتقالی و یا میهمانی دارند :

قابل توجه دانشجویانی که قصد انتقالی و یا میهمانی دارند :

به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترمی که قصد انتقال و یا مهمانی برای ترم اول98-97 را دارند می رساند که جهت انجام امورات مربوطه به سایت اینترنتی ( منادا ) به آدرس https://std.iau.ir/ از تاریخ 97/03/20 لغایت 97/04/15 مراجعه نمایند.