باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم 

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند (( کارگاه آموزشی - تخصصی پارامترهای موثر در تدوین مقالات ISI )) در مورخ پنجشنبه 27/2/97 ساعت 9:30 در سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار می گردد.