انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته حسابداری

انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته حسابداری

قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری

به اطلاع می رساند در روز شنبه مورخ 29/2/97 ساعت 13 در کلاس 1316 انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته حسابداری برگزار می گردد.

 

لذا از علاقه مندان به عضویت در انجمن تقاضا می شود در تاریخ مذکو حضور بهم رسانند.