انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات :

 به استحضار دانشجویان محترم رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات می رساند ، در روز یکشنبه 23/2/97 ساعت 13:30

در کلاس 1210 انتخابات انجمن علمی دانشجویی برگزار می گردد.