اولین کنفرانس تخصصی توسعه نظام تامین منابع مالی

اولین کنفرانس تخصصی توسعه نظام تامین منابع مالی

اولین کنفرانس تخصصی توسعه نظام تامین منابع مالی در ایران در تاریخ 30 خرداد ماه 1397 در مشهد مقدس برگزار می گردد. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های 05136014213 و 02189784011 تماس حاص نمایید.