سلف و بوفه دانشجویی با ترکیبی جدید

سلف و بوفه دانشجویی با ترکیبی جدید

سلف و بوفه دانشجویی با ترکیبی جدید
در راستای خدمت رسانی بهتر و مناسبتر به دانشجویان عزیز واحد رباط کریم، بوفه دانشجویی با ترکیب جدید فعالیت خود را آغاز نمود. ضمن آنکه  با تمهیدات صورت پذیرفته در جهت ارتقاء کیفیت غذای دانشجویی، در رستوران واحد از شروع سال جدید غذا با برنج ایرانی و گوشت گرم تهیه، طبخ و ارائه می شود.