تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در بهمن 96 و دانشجویانی که قصد حذف و اضافه دارند

تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در بهمن 96 و دانشجویانی که قصد حذف و اضافه دارند

به اطلاع می رساند با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر مهلت ثبت نام از دانشجویان ورودی جدید تا روز چهارشنبه مورخ 16/12/96 می باشد . 

همچنین دانشجویانی که قصد حذف و اضافه نیز در واحد های خود داشته باشند تا تاریخ مذکور فرصت نهایی می باشد.