تمدید ثبت نام بدون آزمون دوره های کاردانی و کارشناسی

تمدید ثبت نام بدون آزمون دوره های کاردانی و کارشناسی

ثبت نام بدون آزمون در مقطع کاردانی و کارشناسی تمدید شد. علاقه مندان جهت ثبت نام به سایت www.azmoon.org مراجعه نمایند.