مسابقات ورزشی دانشجویی (استانی)

مسابقات ورزشی دانشجویی (استانی)

قابل توجه دانشجویان محترم
از کلیه دانشجویان ورزشکار رشته های مختلف ورزشی (طبق جدول)که تمایل به شرکت در مسابقات ورزشی دانشجویی استانی دارند دعوت بعمل می آوردجهت آشنایی بیشتر و احیانا ثبت نام در تیم های مورد نظر به واحد تربیت بدنی (آقای رسولی نژاد) مراجعه فرمایند.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 56887901 داخلی 200 و یا با شماره 09389522674 تماس حاصل فرمایید.