وام بانک ملی

وام بانک ملی

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت دریافت وام بانک ملی با سود 14 درصد و پنج ساله جهت دریافت فرم درخواست و رضایت دانشجو به صندوق رفاه دانشجویان مراجعه فرمائید.