تعطیلی روز سه شنبه 10 بهمن ماه به علت بارش برف

تعطیلی روز سه شنبه 10 بهمن ماه به علت بارش برف

قابل توجه دانشجویان، اساتید و کارکنان گرامی

به علت لغزندگی معابر و شرایط نامساعد راهها فردا سه شنبه 10 بهمن ماه دانشگاه تعطیل می باشد.

لذا از هرگونه مراجعه به دانشگاه خود داری نمائید.