کارت امتحان

کارت امتحان

قابل توجه تمامی دانشجویان گرامی:

دانشجویان می توانند از تاریخ 96/10/12 با مراجعه به پروفایل آموزش خود، کارت امتحان را دریافت نمایند.

ضمنا داشتن کارت امتحان در سر جلسه امتحان ضروری می باشد.