اخذ مجوز برگزاری دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه (بازآموزی حرفه ای) مهندسی ساختمان

اخذ مجوز برگزاری دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه (بازآموزی حرفه ای) مهندسی ساختمان

عطف به نامه شماره 110/96/46742 مورخ 1396/09/26 از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران "مجوز برگزاری دوره های مصوب آموزش حرفه ای مهندسان" برای مدت سه سال برای رشته های عمران، معماری و شهرسازی به دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم اعطاء گردید.