چاپ مقاله ISI دکتر امیر صادقی و دکتر مریم دهقان باغی

چاپ مقاله ISI دکتر امیر صادقی و دکتر مریم دهقان باغی

به اطلاع می رساند آقای دکتر امیر صادقی عضو هیات علمی گروه علوم پایه و سرکار خانم دکتر مریم دهقان باغی عضو هیات علمی مهندسی صنایع واحد رباط کریم مقاله علمی خود را در مجلات معتبر ISI به شرح ذیل به چاپ رسانده اند.