آیین نامه کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

آیین نامه کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

آیین نامه کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

 

مقدمه: هدف از تهیه و تدوین این آیین نامه فراهم آوردن چهارچوبی در جهت حفظ ، نگهداری و استفاده بهینه از منابع کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم میباشد. از آنجایی که کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در دانشگاه محور اصلی تحقیق و پژوهش را در بر میگیرند و سعی دارند منابع علمی وپژوهشی را برای گروههای مختلف آموزشی به عنوان کتابخانه تخصصی فراهم سازند، رعایت قوانین ومقررات تدوین یافته در این مجموعه از الزامات و شرایط بهره مندی برای اعضاء این مجموعه میباشد.

 

 

ماده 1) شرایط عضویت وبهره مندی

الف- اعضای هیئت علمی:

1- اعضای هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت دانشگاه میتوانند در هر نوبت مراجعه یعنی حد اکثر 15 روز تعداد 3 جلد کتاب را بعنوان امانت دریافت نمایند و پس از مدت مذکور کتاب را مسترد یا نسبت به تمدید  یک بار دیگر آن به کتابخانه مراجعه نمایند.

 

2- مدرسین حق التدریس، بدلیل اینکه در زمان اتمام همکاری، با این مجموعه تسویه حساب ندارند ، فقط با ارائه اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه که به عنوان امانت در اختیار کتابخانه قرار میدهند می توانند حد اکثر به مدت یک هفته ازتعداد 2 جلد کتاب استفاده نمایند.

 

3- برای اعضای هیئت علمی سایر دانشگاهها و موسسات علمی پژوهشی الزاما با معرفی نامه از بالاترین مقام سازمان متبوع و با تایید معاون پژوهشی تعداد 2 جلد کتاب برای استفاده در سالن مطالعه بلا مانع می باشد.

 

 

ب- دانشجویان:

1-دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم در تمامی مقاطع تحصیلی می توانند در هر نوبت 14 روزه برای مقاطع کاردانی و کارشناسی 2 جلد و کارشناسی ارشد 3 جلد کتاب دریافت نمایند

 

2-دانشجویان سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی باارائه معرفی نامه از دانشگاه مربوطه و ارائه کارت شناسایی معتبر با تایید معاون پژوهشی می توانند در هر نوبت 1 جلد کتاب برای استفاده در محیط کتابخانه در یافت نمایند .

 

 

ج- کارمندان:

1- کارمندان رسمي و قراردادي واحد رباط کریم می توانند در هر نوبت 15 روزه حداکثر 2 جلد کتاب را بصورت امانت دریافت نمایند.

 

 

ماده 2) مدت عضویت:

مدت عضویت و بهره مندی از کتابخانه برای دانشجویان واحد رباط کریم تا پایان مدت تحصیل و برای اساتید و کارمندان تا پایان مدت خدمت می باشد. کارمندان باز نشسته مانند کارمندان غیر رسمی با شرایط فوق الذکر می توانند از این مجموعه استفاده نمایند.

 

 

 

ماده3) دیر کرد در استرداد کتب امانی:

عدم استرداد به موقع کتاب برای هر گروه از اعضای کتابخانه به ازای هرروز تاخیر، 1000 ریال جریمه تعلق گرفته که با احتساب مجموع روزها مبلغ محاسبه شده را به حساب جاری دانشگاه واریز و فیش مربوطه را تحویل کتابخانه نموده , وطی گزارشی 3 ماهه تسلیم معاونت اداری مالی واحد میگردد،

 

ماده 4)کتب مفقودی:

چنانچه اعضای کتابخانه قادر به تحویل کتب امانی نباشند، میبایست نسبت به تهیه همان کتاب و تحویل آن به کتابخانه اقدام نمایند و چون ثبت و آماده سازی کتاب مستلزم استفاده مجدد از جیب، لیبل، باركدو چسب و غیره میباشد بابت هر جلد کتاب مبلغ 4000 ریال فیش واریزی به حساب جاری دانشگاه دریافت می گردد. وچنانکه کتب مفقودی قابل تهیه نباشد معادل بهای روز کتاب به همراه 4000 ریال هزینه آماده سازی فیش واریزی دریافت و طی گزارش 3 ماهه تسلیم معاونت اداری مالی دانشگاه می گردد.

 

 

ماده5) کتب غیر امانی:

کتب غیر امانی کتابهایی هستند که امانت دادن آن به اعضاء و سایرین غیر ممکن بوده و استفاده از این کتابها فقط در محیط کتابخانه مرجع امکان پذیر می باشد. این کتابها شامل:

الف- کتابهای خطی گرانبها و نفیس و کتابهای چاپ قدیم.

ب- دایره المعارفها، واژه نامه ها، سالنامه ها، مجموعه قوانین کتابشناسی، فهرستها، مقاله نامه ها، اطلس ها و نقشه های جغرافیایی، مجلات علمی و صحافی ها.

ج- پایان نامه ها، چکیده نامه ها؛ مجموعه اسناد و مدارک، CDو دیسکت ها.

ماده 6) اعمال خلاف مقرات محیط کتابخانه:

Text Box: شماره حساب دانشگاه :
 0110538628008 
 صحبت کردن هرچند با صدای آهسته، خوردن و آشامیدن، خوابیدن، مباحثه علمی، استفاده از تلفن همراه، آرایش کردن، فیلمبرداری و....