وام وزارت علوم

وام وزارت علوم

قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت دریافت وام وزارت علوم همراه با مدارک تا مورخ 96/09/10 به صندوق رفاه دانشجویان مراجعه فرمایید.