زمان برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته عمران

زمان برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته عمران

به اطلاع دانشجویان محترم رشته عمران می رساند که انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته عمران در تاریخ 1/9/96 چهارشنبه ساعت 13:30 دقیقه در کلاس 1209 برگزار می گردد . حضور دانشجویان رشته عمران الزامی می باشد