مراسم سوگواری رحلت جانسوز پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)

مراسم سوگواری رحلت جانسوز پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)