انتخابات انجمن علمی دانشجویی معماری

انتخابات انجمن علمی دانشجویی معماری

قابل توجه دانشجویان رشته معماری :

به اطلاع دانشجویان محترم رشته معماری می رساند که انتخابات انجمن علمی دانشجویی معماری در روز شنبه مورخ 20/8/96 راس ساعت 11 در کلاس 1005 برگزار می گردد. حضور دانشجویان معماری در روز انتخابات الزامی می باشد.