برگزارے مسابقه ڪتبے ولایت نور(ویژه عید قربان تا غدیر)

برگزارے مسابقه ڪتبے ولایت نور(ویژه عید قربان تا غدیر)

اساتید، ڪارڪنان و دانشجویان گرامے جهت دریافت فایل سوالات به دفتر فرهنگ اسلامے و یا ڪانال تلگرام فرهنگ به آدرسtelegram.me/farhangrkiau مراجعه نمایند.
لطفا پاسخنامه خود را تا تاریخ 20شهریور ماه به دفتر فرهنگ واحد تحویل نمایید.