آغاز ثبت نام دانشجویان ورودی های جدید دوره کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 1396

آغاز ثبت نام دانشجویان ورودی های جدید دوره کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 1396

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید:

ضمن خیر مقدم و تبریک، جهت ثبت نام از تاریخ 96/06/12 با در دست داشتن مدارک درج شده در سایت به دانشگاه مراجعه نمایید.

با تشکر