ثبت نام دانش آموزان کارو دانش و هنرستان ها در دانشگاه آزاد اسلامی واحدرباط کریم

ثبت نام دانش آموزان کارو دانش و هنرستان ها در دانشگاه آزاد اسلامی واحدرباط کریم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از این پس دانش آموزان کارو دانش و هنرستانهای شهرستان رباط کریم نیز میتوانند در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم ثبت نام نمایند. با توجه به تصویب دو رشته ساختمان- کارهای عمومی و نقشه کشی معماری- معماری، سما در واحد رباط کریم نیز آغاز به کار نموده است و به صورت بدون آزمون در مقطع کاردانی پیوسته شروع به جذب دانشجو کرده است. لذا کلیه علاقه مندان و دانش آموزان هنرستانی و کاردانشی از این پس میتوانند در شهر خود به راحتی به ادامه تحصیل پرداخته و از تردد در جاده ها برای حضور در دانشگاههای اطراف رهایی یابند.سما در رباط کریم با دو رشته مذکور آغاز به کار نموده و در حال افزایش رشته های خود می باشد.