استفاده از سالن مطالعه کتابخانه در ایام امتحانات

استفاده از سالن مطالعه کتابخانه در ایام امتحانات

قابل توجه دانشجویان گرامی:

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند در ایام امتحانات سالن مطالعه کتابخانه جهت رفاه حالشان (تنها جهت مطالعه) دایر می باشد.