دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال دوم 96-95

دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال دوم 96-95

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

دانشجویان گرامی می توانند از تاریخ 96/03/01 جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان به پروفایل خود مراجعه نمایند.لازم به ذکر است همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان(عکس دار) الزامی است.

** تسویه حساب مالی قبل از دریافت کارت ورود به جلسه امتحان الزامی می باشد.