تقدیر سرپرست واحد رباط کریم از اعضاء تیم دانشجویی کمیکار

تقدیر سرپرست واحد رباط کریم از اعضاء تیم دانشجویی کمیکار

امروز در ملاقاتی که با حضور معاونین و اعضای تیم کمیکار در دفتر دکتر قاسمی برگزار گردید از اعضای تیم کمیکار که در یازدهمین دوره مسابقات کمیکار موفق به کسب مقام قهرمانی در لیگ آزاد شده بودند تقدیر بعمل آمد. همچنین در این جلسه دکتر قاسمی قول مساعدت و کمک های بیشتر جهت حضور در مسابقات جهانی را به دانشجویان داد. در ادامه این جلسه دانشجویان نیز به بیان مشکلات خود و نیازهای حضور در مسابقات جهانی پرداختند. در پایان این جلسه از دانشجویان و سرپرست تیم ها با اعطای  لوح تقدیر قدردانی گردید.