تسویه بدهی شهریه جهت دریافت کارت امتحان

تسویه بدهی شهریه جهت دریافت کارت امتحان

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند در صورت داشتن بدهی شهریه، مهلت تسویه حساب بدهی تا پایان روز جمعه مورخ 95/10/10 اعلام می گردد.