اضافه شدن رشته های کارشناسی عمران و حقوق به رشته های بدون آزمون در واحد رباط کریم

اضافه شدن رشته های کارشناسی عمران و حقوق به رشته های بدون آزمون در واحد رباط کریم

قابل توجه کلیه دانشجویان، اساتید و کارکنان محترم 

رشته های کارشناسی مهندسی عمران و حقوق در واحد رباط کریم بدون کنکور شد. لذا کسانی که تمایل به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی در واحد رباط کریم دارند می توانند برای ثبت نام بدون آزمون در نیمسال بهمن سال 1395رشته های مهندسی عمران و حقوق  را در کنار رشته هایی همچون مهندسی معماری، مهندسی صنایع، مهندسی شیمی، مهندسی شهرسازی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات ، حسابداری و علوم سیاسی به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد به آدرس www.azmoon.org مراجعه نمایند.