مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر به مناسبت دهه ولایت

مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر به مناسبت دهه ولایت

مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر به مناسبت دهه ولایت

علاقه مندان می توانند جهت دریافت فایل کتاب و سوالات مسابقه به سایت دانشگاه مراجعه  نموده و پاسخنامه خود را تا تاریخ 1395/07/07 به دفتر فرهنگ اسلامی تحویل دهند .

دریافت کتاب

دریافت سوالات

 معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم