مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته ورودیهای جدید

مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته ورودیهای جدید

        باسمه تعالی

        دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

        مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته ورودیهای جدید

 

1-    اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملی  به همراه دوسری تصویر از تمام صفحات (اصل شناسنامه و کارت ملی جهت احراز هویت الزامی می باشد).

2-  اصل مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم به همراه 2 سری کپی

* درصورت عدم ارائه اصل مدرک پیش دانشگاهی و یادیپلم نظام قدیم ارائه سفته یا چک به مبلغ پنج میلیون ریال دروجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم بابت ضمانت اصل مدرک الزامی می باشد .

3- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت به همراه دوسری تصویر از آن (مخصوص برادران )

*ارائه نامه اشتغال به کار مبنی بر تحصیل برای شاغلین نیروهای مسلح

4-  شش قطعه عکس (4*3)پشت نویسی شده با مشخصات فردی (برای مشمولین 12 قطعه عکس ).

5-  تکمیل فرمهای موجود در دفترچه که در زمان ثبت نام در دانشگاه توزیع خواهد شد.

6-  رسید ثبت نام یا کارنامه ی اینترنتی

7- رسید تائیدیه ارزش تحصیلی (پذیرفته شده باید با در دست داشتن کپی مدرک پایه به مرکز پستی مستقر در دانشگاه مراجعه و نسبت به ارسال تائیدیه تحصیلی اقدام نموده و رسید آن را همراه با مدارک تحویل نمایند.

 

تذکر خیلی مهم :درصورتیکه پذیرفته شده محترم درس افتاده دارد و در آینده موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی می گردداز واریز وجه و مراجعه جهت ثبت نام خودداری نمایند و بعد از قبولی و دریافت مدرک  پیش­دانشگاهی جهت ثبت نام به دانشگاه مراجعه نماید.

                                                                                  با تشکر