قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی عمران

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی عمران

زمان برگزاری دروس هیدرولیک و آزمایشگاه ترم تابستان، مطابق جدول زیر می­باشد:

ردیف

نام درس

زمان برگزاری

محل برگزاری

1

هیدرولیک و آزمایشگاه

یکشنبه 95/06/14 ساعت 12 ظهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط­کریم، آزمایشگاه مکانیک سیالات