ثبت نام بدون آزمون در بزرگترین دانشگاه حضوری جهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم در رشته هایی که در ذیل ذکر گردیده به صورت بدون آزمون ثبت نام بعمل می آورد لطفا جهت ثبت نام اینترنتی به آدرس www.azmoon.org مراجعه نموده و سپس در تاریخی که متعاقباً در همین سایت اعلام خواهد شد به دانشگاه مراجعه فرمایید.

ثبت نام بدون آزمون

ثبت نام بدون آزمون در بزرگترین دانشگاه حضوری جهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم در رشته هایی که در ذیل ذکر گردیده به صورت بدون آزمون ثبت نام بعمل می آورد لطفا جهت ثبت نام اینترنتی به آدرس www.azmoon.org مراجعه نموده و سپس در تاریخی که متعاقباً در همین سایت اعلام خواهد شد به دانشگاه مراجعه فرمایید.

 

ردیف نام رشته کارشناسی کاردانی
۱ مهندسی فناوری اطلاعات *
۲ مهندسی کامپیوتر نرم افزار *
۳ مهندسی معماری *
۴ مهندسی شیمی *
۵ مهندسی صنایع *
۶ مهندسی شهرسازی *
۷ حسابداری *
۸ علوم سیاسی *
۹ معماری *
۱۰حسابداری *
۱۱ کامپیوتر *
۱۲ عمران *