برگزاری سمینار تخصصی کارآفرینی و راهکارهای نیل به آن

برگزاری سمینار تخصصی کارآفرینی و راهکارهای نیل به آن توسط باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد رباط کریم

برگزاری سمینار تخصصی کارآفرینی و راهکارهای نیل به آن

برگزاری سمینار تخصصی کارآفرینی و راهکارهای نیل به آن توسط باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد رباط کریم

سرفصل سمینار:

1- کارآفرینی و آموزش عالی- مدرس سرکار خانم مریم زارع

2- کارآفرینی و مدیریت- مدرس جناب آقای سلطان بلاغی

مورخ 95/05/18 ساعت 14 الی 16:30

مکان برگزاری: سالن آمفی تئاتر دانشگاه