قابل توجه دانشجویان محترم گروه عمران

لید اطلاعیه

دانشگاه در نظر دارد جهت پیشرفت سطح علمی دانشجویان محترم رشته عمران نسبت به برگزاری دوره نرم افزاری ETABS اقدام نماید. لذا دانشجویانی که علاقه مند به شرکت در این دوره آموزشی می باشند جهت ثبت نام به دبیرخانه واحد(آقای جعفری) مراجعه نمایند.