سوالات متداول

برای اطلاع از اعلام نتایج آزمون به سایت مراجعه فرماییدwww.azmoon.com
اعلام ثبت نام در تکمیل ظرفیت در اختیار مرکز آزمون می باشد و داوطلبان میتوانند این مورد را ازسایت مرکز آزمون پیگیری نمایند .
جهت  دریافت کارت ورود به جلسه هر آزمون 3 روز قبل از برگزاری آزمون به سایت www.azmoon.org  مراجعه فرمایید

اطلاعات فردی در باجه رفع نقص همزمان با توزیع کارت اصلاح میگردد اما جهت تغییر حوزه و رشته /شهر امکان ویرایش وجود ندارد.

 

اصل شناسنامه به همراه 2 سری تصاویر از صفحات شناسنامه-اصل کارت ملی به همراه 2 سری تصاویر آن
عکس4*3 (12قطعه)
اصل مدرک پایه بسته به نوع مقطع تحصیلی دانشگاهی به همرا دو سری تصویر از آن :
اصل مدرک پایه
                                       
مدرک نظام وظیفه مختص برادران
شهریه براساس مصوبه مربوطه
 تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریم در صفحه اصلی وب سایت دانشگاه
www.rkiau.org) درج می گردد.
راهنمای طریقه تکمیل فرمهای ثبت نامی در صفحه اصلی وب سایت دانشگاه www.rkiau.org) درج گردیده شده است..
پس از اعلام ثبت نام بدون آزمون  دانشگاه آزاد اسلامی که در شهریور ماه و بهمن ماه می باشد داوطلب درسایت مرکز آزمون  www.azmoon.org ثبت نام نموده و کد رهگیری در یافت می نماید ، سپس طبق زمانبندی که از سایت دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریم اعلام می گردد برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه می نماید.
کاردانی پیوسته شامل دانش آموختگانی است که بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده باشند .
کاردانی ناپیوسته شامل دانش آموختگان که پس از گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده باشند
هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال ویک دوره تابستان می باشد که هر نیمسال شامل16 هفته و دوره تابستان شامل 8
هفته می باشد که دوره تابستان جزو مدت آموزشی محسوب نمی شود.
دانشجویانی که میانگین ترمی آنها کمتر از 12 می باشد مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند
دانشجویانی که میانگین ترمی آنها بین 12 تا 16/99باشد مجاز به انتخاب حداکثر 20 واحد درسی در نیمسال بعدمی باشند
دانشجویانی که میانگین ترمی آنها 17 و بالاتر باشد
  مجاز به انتخاب حداکثر 24  واحد درسی در نیمسال بعد می باشند
تبصره: دانشجویان ترم آخر حتی در صورت مشروطی در ترم قبل ، مجاز به انتخاب حداکثر 24
  واحد درسی در نیمسال بعد می باشند.
اخذ دروس وصایا و روخوانی قرآن کریم علاوه بر تعداد واحد های فوق الذکر در نیمسال بلا مانع است
دانشجو موظف به اخذ حداقل 12 واحد (با احتساب وصایا و روخوانی قرآن)می باشد.
دروس مربوط به هر رشته در چارت دروس در وب سایت دانشگاه (www.rkiau.org) //آموزشی -دانشجویی
//چارت آموزشی //موجود می باشد . به دانشجویان توصیه میگردد حتی المقدور طبق چارت دروس خود را اخذ نمایند
مردودی در یکی از دروس هم نیاز باعث حذف درس دیگر نمی شود ویا به عبارتی نمرات دروس همنیاز مستقل از هم میباشد ولی این دروس هنگام اخذ باید هم زمان اخذ گردند.
در صورتی که دانشجویان دوره کاردانی بدون احتساب دروس پیشنیاز حداقل 60واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ
درس کارآموزی هستند
درصورتی که دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته بدون احتساب دروس جبرانی حداقل 60 واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزی هستند
در صورتی که دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته بدون احتساب دروس پیشنیاز حداقل 100 واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزی هستند
در صورتی که دانشجو غیر ترم آخر درس کارآموزی اخذ نماید نمی تواند بیش از 16 واحد انتخاب کند . بهترین ترم جهت
اخذ کارآموزی ترم آخر می باشد
1-اخذ واحد کارآموزی در زمان انتخاب واحد
2-مشخص نمودن قطعی و سریع محل گذراندن کارآموزی
3-اخذ نامه رزرو کارآموزی از اداره کل آموزش
4-ارائه نامه کارآموزی ازدانشگاه به محل کارآموزی
5-ارائه نامه تایید شده محل کارآموزی به دانشکده جهت تایید و ثبت در سیستم
6-گرفتن نامه معرفی به کار از اداره کل آموزش
7-ارائه نامه شروع به کاربه محل کار آموزی
8-ارتباط با استادمربوطه در طی دوره کارآموزی
در صورتی که دانشجو قبل ازورود به تحصیلات دانشگاه دروسی را دردانشگاه آزاد اسلامی و یا مؤسسه آموزش عالی دیگری که مورد تأییدوزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد گذرانده باشد،می تواند دروسی را که از نظر سر فصل و محتوی حداقل 80% تشابه به سر فصل داشته باشد و تعداد واحد درسی مشابه ای را داشته باشد را معادلسازی نماید . لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر برای مقطع کاردانی و کارشناسی نباید از 12کمتر  و برای مقطع کارشناسی ارشد نباید از 14 کمتر باشد .

 
طبق بخشنامه آموزشی حداکثر سنوات تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و همچنین کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد 2/5سال(5 ترم) و برای کارشناسی پیوسته 6سال (12 ترم) می باشد .
در ضمن میزان سنوات دانشجویان مشمول ، با توجه به مقررات نظام وظیفه تصمیم گیری می شود.
در صورتی که دانشجو کلیه دروس دوره را با موفقیت بگذراند و حداکثر 4 واحد درسی باقیمانده باشد می تواند درس یا
دروس مورد نظر را خارج از تقویم دانشگاهی از طریق ارجاع به استاد بگذراند .
اخذ دروس وصایا و روخوانی قرآن کریم علاوه بر تعداد واحد های فوق الذکر درمعرفی به استاد بلا مانع است.
در صورتی که دانشجو  از یک درس پیشنیاز نمره قبولی نیاورد یا پس از شرکت در کلاسها در امتحان شرکت ننماید مجاز است درس پیشنیاز را به همراه درس وابسته به صورت همزمان اخذ نماید.
دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در طول تحصیل مجازبه اخذ2ترم طبق آیین نامه و1 ترم در موارد خاص ودانشجویان دوره کارشناسی پیوسته در طول تحصیل مجازبه اخذ 4 ترم طبق آیین نامه و 2ترم در مواردخاص استفاده از مرخصی هستند.مرخصی تحصیلی برای دانشجویا ن کارشناسی ارشد طبق آیین نامه 1 ترم و در موارد خاص
 3 ترم دیگرمی باشد.
 
دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته که در 2 نیم سال مشروط شده باشندومیانگین کل بالاتر از10 داشته
 باشندتا زمانی که میانگین ترمی و کل آنها کمتر از 11 نشود اجازه ادامه تحصیل دارند در غیر این صورت اخراج آموزشی
بوده و ادامه تحصیل آنهامنوط به مجوز از طرف کمیسیون موارد خاص می باشد.
دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که در سه ترم متوالی و چهار ترم متناوب مشروط شده باشند و میانگین کل بالاتر از 10 داشته باشندتا زمانی که میانگین ترمی و کل آنها کمتر از 11 نشود اجازه ادامه تحصیل دارند در غیر این صورت اخراج آموزشی بوده و ادامه تحصیل آنهامنوط به مجوز از طرف کمیسیون موارد خاص می باشد.
دانشجویان دوره
  کارشناسی ارشد که در 2 نیم سال مشروط شده باشنداخراج آموزشی بوده و در صورتی که میانگین کل آنها کمتر از 14 و بالاتر از 12 باشد طبق کمسیون موارد خاص فقط یک ترم دیگر با اخذ تعهد می توانند ادامه تحصیل دهند
دانشجو موظف به شرکت در 16 جلسه کلاس هر درس می باشد در صورت غیبت وی تا 3 جلسه موجه و بیش از 3
جلسه باعث محرومیت دانشچو از شرکت در امتحان میشود.
اگر دانشجویی(کاردانی و کارشناسی) بعد از گذراندن کلیه دروس دوره ،میانگین کل نمراتش کمتر از 12 باشد موظف به
 اخذمجدد تعدادی از دروس زیر 12 خود برای جبران معدل می باشد .و دانشجویی که میانگین نمراتش بیش از 12
میباشد وتمایل دارد میانگین نمرات خود را افزایش دهد
  .می توانند از این ماده استفاده نماید
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نیز در صورتی که قبل از دفاع از پایان نامه خود میانگین نمراتشان کمتر از 14 باشد
باید از قانون جبران معدل استفاده نمایند
دانشجو همزمان حق ادامه تحصیل در بیش از یک رشته را ندارد . در صورت تخلف از ادامه تحصیل محروم و موظف به
پرداخت هزینه انصراف می باشد
حداکثرواحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستان برای مقطع کاردانی و کارشناسی10 واحد وبرای ممتازین و فارغ التحصیلان 12 واحد درسی میباشد
حداکثرواحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستان برای مقطع کارشناسی ارشد 6 واحد وبرای مقطع دکتری4 واحد می باشد
تغییر رشته تحصیلی صرفاً با شرکت در آزمون مجدد امکان پذیر می باشد.
هردانشجو موظف است بعد از پایان هر ترم وضعیت نمرات خود را از طریق سایت بررسی نماید و در صورت تمایل ضمن اخذ کارنامه کلی از سایت به چک آن با سیلابس دروس خود از تعداد واحد های گذرانده و باقیمانده مطلع گرددو در صورت داشتن هرگونه سوال در این رابطه به کارشناس آموزش یامدیر گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.
دانشجویی که در ترم آخر مشغول به تحصیل می باشد موظف است بعد از گذشت 2 ماه ازترم نسبت به ارائه مدارک فراغت از تحصیل خود اقدام نماید .
هر دانشجو در صورتی که نسبت به نمره اعلام شده خود اعتراض دارد می تواند حداکثر یک هفته بعد از اعلام نمره ،اعتراض خودرا از طریق سایت اعلام نماید در صورت وارد بودن اعتراض با هماهنگی استاد و معاونت آموزشی،اعتراض در شورای آموزشی دانشگاه مطرح میشود
هر دانشجو موظف است بر اساس اطلاعیه اعلام شده از طرف آموزش قبل از شروع امتحانات نسبت به در یافت کارت  ورود به جلسه اقدام نماید بدیهی است داشتن کارت ورود به جلسه در جلسه امتحان الزامی است.ضمناً هر دانشجو بعد از حضور در جلسه امتحان موظف به امضاء لیست حضور و غیاب می باشد در غیر این صورت دانشجو غایب محسوب می شود .
اساتید موظفند از یک هفته تا 10 روزپس از امتحان نمرات دانشجویان را تحویل اداره امتحانات داده تا وارد سایت گردد. مگر امتحانات دروسی که همرا ه با پروژه هستند و اساتید به دانشجویان برای تحویل آن فرصت داده باشند.
دانشجویان در صورت مشروطی بیش از حد ویا اتمام سنوات آموزشی از دانشگاه اخراج می گردند
1- ثبت شماره نامه در دبیرخانه واقع درساختمان اداری
2-ارائه کپی ازاصل مجوزو تحویل اصل آن به نقل و انتقالات واقع در طبقه دوم سالن ورزشی امینی
3-تکمیل نمودن فرم مشخصات در آموزش دانشکده 
4-مراجعه جهت گرفتن عکس دیجیتالی دراتاق سمعی بصری واقع در طبقه دوم سالن ورزشی امینی
5-واریز شهریه وتایید مالی
6-اخذ دروس توسط دانشجو از طریق اینترنت با شماره دانشجویی تعریف شده و رمز عبور(شماره شناسنامه یا کد ملی)
1-تهیه 2سری کپی از اصل مجوز 
2-مراجعه به آموزش دانشکده جهت اخذ لیست دروس
3-تایید مالی
4-امضای معاونت آموزشی دانشگاه  واقع درساختمان اداری طبقه دوم
5-دبیر خانه واقع درساختمان اداری
توجه : رعایت پیش نیازی ،همنیازی ، سقف واحد به عهده دانشجو می باشد.
با مراجعه به سایت دانشگاه (www.rkiau.org)//آموزشی -دانشجویی//تقویم آموزشی// از تاریخ و مهلت ثبت نام  دانشجویان مهمان مطلع شوید
گرفتن گواهی اشتغال به تحصیل تنها از طریق دستگاه های Rack مستقر در دانشکده عمران(ساختمان اداری ،ورودی طبقه اول ،سمت راست) امکان پذیر می باشد .
گرفتن گواهی اخذ مدرک پایه از اداره کل آموزش مستقر در طبقه سوم دانشکده عمران(ساختمان اداری) امکان پذیر می باشد.
دانشجویان برای ثبت نام معرفی به استاد باید به آموزش دانشکده خود مراجعه نمایند.
تاریخ امتحان معرفی به استاد 20روز قبل از امتحان در سایت دانشگاه اعلام میگردد
با مراجعه به سایت دانشگاه (www.rkiau.org)//آموزشی -دانشجویی//تقویم آموزشی// از تاریخ و مهلت ثبت نام مطلع شوید
با مراجعه به سایت دانشگاه (www.rkiau.org)//آموزشی -دانشجویی//تقویم آموزشی //از تاریخ و مهلت حذف و اضافه مطلع شوید
با توجه به اینکه هرگروه درسی دارای ظرفیت محدودمی باشد و الویت ثبت نام در هر ترم با دانشجویان ورودی قدیم می باشد دانشجویان می توانند در گروهی که دارای ظرفیت می باشد ثبت نام نمایند. ضمن اینکه دانشگاه موظف است درس را به دانشجو ارائه نماید ،اما در صورت تکمیل ظرفیت اخذ درس باگروه خاص یا روز خاص امکان پذیر نمی باشدمگر گروه های دارای ظرفیت  .
در صورتی که تعدادی از دروس دانشجو (کاردانی وکارشناسی) در یک ترم ارائه نشود نامبرده می تواند حداکثر 11 واحد درسی خود را فقط در یک نیمسال در واحدهای دانشگاهی دیگر بگذراند
در صورتی که تعدادی از دروس دانشجو (کارشناسی ارشد) در یک ترم ارائه نشود نامبرده می تواند حداکثرنصف واحدهای درسی اخذ شده خود را  فقط در یک نیمسال در واحدهای دانشگاهی دیگر بگذراند.
کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد 28 واحد تئوری و 6 واحد پایان نامه می باشد
چنانچه به تشخیص مدیر گروه گذراندن تعدادی از دروس دوره کارشناسی به عنوان دروس کمبود ویا جبرانی ضروری تشخیص داده شود ، داتشجو موظف به گذراندن آن می باشد حداکثر واحد جبرانی 24 واحد است که به ازای هر 12 واحد درسی از دروس جبرانی یک نیمسال تحصیلی به طول مدت تحصیل دانشجو افزوده می شود.
تعداد واحد پایان نامه برای کلیه رشته های این واحد 6 واحد درسی است
دانشجوی کارشناسی ارشد در هر ترم می تواندحداقل 8 و حداکثر 14 واحد درسی اخذ نماید.
حداقل نمره قبولی هر درس اعم از اصلی و جبرانی 12 می باشد .
 نمرات دروس جبرانی در احتساب میانگین ترمی و کل محاسبه نمی شود.
میانگین نمرات هر ترم نباید از 14 کمتر باشد .درغیر این صورت دانشجو مشروط بوده و در صورتی که دانشجوی کارشناسی ارشد 2 ترم مشروط گردد اخراج محسوب  می شود.
دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکتری ) از گذراندن درس آشنایی با قرآن کریم معاف هستند.
همه دانشجویان در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی ملزم به گذراندن درس وصایای امام (ره) هستند مگر آنکه این درس را در یکی از مقاطع قبلی گذرانده باشند.
کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد رشته های مختلف که درس روش تحقیق را در دوره کارشناسی نگذرانده یا این درس را در برنامه کارشناسی ارشد ندارند موظف اند این درس را به ارزش دو واحد به صورت جبرانی قبل از اخذ واحد پایان نامه بگذرانند.