تقویم آموزشی نيمسال اول سال تحصيلي 94 - 93  
ملاحضات پایان شروع نيمسال اول 94-93
شرح فعالیتروزتاریخروزتاریخ 
ثبت نام----1-کلیه دانشجویان موظف به ثبت نام در موعد مقرر می باشند و زمانهای مذکور قابل تمدید نخواهد بود. 2-ثبت نام رشته ها طبق جدول زمانبندی مندرج در سایت خواهد بود.3-مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان میهمان شامل:یک قطعه عکس اسکن شده-اصل و کپی کارت ملی و دانشجویی و مجوز میهمانی به همراه لیست دروس از واحد مبداء می باشد.
شروع کلاس هاسه شنبه93/7/1یکشنبه93/10/14 
حذف و اضافهشنبه93/7/5چهارشنبه93/7/9 
امتحانات پایان ترمشنبه93/10/20جمعه93/11/3