اطلاعیه های تحصیلی
قابل توجه دانشجویان محترم  
 
تاریخ انتشار : ۱۳:۱۷ ۲\۹\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۴۰۸
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم  
  تشکیل انجمن های ورزشی
تاریخ انتشار : ۱۴:۴۹ ۲۴\۸\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۳۵۶
قابل توجه دانشجویان محترم گروه معماری  
 
تاریخ انتشار : ۱۲:۰۸ ۲۹\۷\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۸۴۳
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم  
  اطلاعیه صندوق رفاه
تاریخ انتشار : ۱۵:۱۵ ۱۹\۷\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۹۷۴
اطلاعیه مهم گروه معماری  
 
تاریخ انتشار : ۱۴:۵۳ ۱۹\۷\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۸۰۸
برگزاری سمینار آموزشی نیمروزه مدیریت استرس  
 
تاریخ انتشار : ۰۹:۵۷ ۲\۷\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۶۹۵
دانشجویان محترم رشته ی شهرسازی  
 
تاریخ انتشار : ۱۷:۱۸ ۱۵\۶\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۱۸۱۱
قابل توجه دانشجویان محترم  
 
تاریخ انتشار : ۱۱:۵۵ ۱۱\۶\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۵۶۷۹
قابل توجه دانشجویان محترم گروه حقوق  
 
تاریخ انتشار : ۰۸:۰۴ ۳\۶\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۲۱۷۷
قابل توجه دانشجویان محترم که از امتحان تربت بدنی جا مانده اند:  
 
تاریخ انتشار : ۰۷:۵۵ ۳\۶\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۷۴۸
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
  تغییر زمان تشکیل کلاس آزمایشگاه شیمی فیزیک
تاریخ انتشار : ۱۶:۱۰ ۲۷\۵\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۳۶۵
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
  جدول زمانبندی کلاسهای آزمایشگاه کنترل فرآيند
تاریخ انتشار : ۱۶:۱۱ ۲۰\۵\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۳۰۰
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
  جدول زمانبندی کلاسهای آزمایشگاه عمليات واحد
تاریخ انتشار : ۱۶:۰۵ ۲۰\۵\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۲۵۹
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
  جدول زمان­بندی کلاسهای آزمایشگاه شیمی¬فیزیک
تاریخ انتشار : ۱۱:۰۰ ۱۱\۵\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۳۶۶
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
  جدول زمان­بندی کلاسهای کارگاه عمومی
تاریخ انتشار : ۱۰:۵۵ ۶\۵\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۴۱۱
قابل توجه دانشجویان محترم گروه معماری  
  جلسه توجیهی دروس کارورزی و طرح نهایی
تاریخ انتشار : ۱۰:۱۹ ۲۲\۴\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۹۹۹
قابل توجه دانشجویان محترم گروه صنایع  
  دروس آزمایشگاه مبانی برق و اندازه گیری دقیق
تاریخ انتشار : ۱۷:۳۶ ۱۰\۴\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۸۴۶
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم گروه صنایع  
  دروس کارگاه ماشین ابزار 1 و 2
تاریخ انتشار : ۱۷:۲۲ ۱۰\۴\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۷۷۵
قابل توجه دانشجویان محترم گروه صنایع  
  دروس کارگاه ریخته گری و جوشکاری
تاریخ انتشار : ۱۷:۱۵ ۱۰\۴\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۶۱۷
قابل توجه دانشجویان محترم گروه عمران  
  دروس کارگاه جوشکاری، ورقکاری،کارگاه تاسیسات برقی و مکانیکی
تاریخ انتشار : ۱۷:۰۲ ۱۰\۴\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۷۳۹
تعداد اطلاعیه ها در هر صفحه :
1
2
3
4
5
>
>>