اطلاعیه های تحصیلی
قابل توجه دانشجویان محترم گروه معماری  
  جلسه توجیهی دروس کارورزی و طرح نهایی
تاریخ انتشار : ۱۰:۱۹ ۲۲\۴\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۲۷۶
قابل توجه دانشجویان محترم گروه صنایع  
  دروس آزمایشگاه مبانی برق و اندازه گیری دقیق
تاریخ انتشار : ۱۷:۳۶ ۱۰\۴\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۵۰۶
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم گروه صنایع  
  دروس کارگاه ماشین ابزار 1 و 2
تاریخ انتشار : ۱۷:۲۲ ۱۰\۴\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۵۰۷
قابل توجه دانشجویان محترم گروه صنایع  
  دروس کارگاه ریخته گری و جوشکاری
تاریخ انتشار : ۱۷:۱۵ ۱۰\۴\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۴۴۹
قابل توجه دانشجویان محترم گروه عمران  
  دروس کارگاه جوشکاری، ورقکاری،کارگاه تاسیسات برقی و مکانیکی
تاریخ انتشار : ۱۷:۰۲ ۱۰\۴\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۳۸۶
اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویان  
 
تاریخ انتشار : ۱۲:۳۴ ۴\۳\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۱۵۸۱
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
 
تاریخ انتشار : ۱۱:۳۹ ۲۷\۱\۱۳۹۳        تعداد بازدید : ۱۱۴۹
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
 
تاریخ انتشار : ۱۵:۳۵ ۲۰\۱۲\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۱۰۸۱
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
 
تاریخ انتشار : ۱۲:۲۰ ۱۴\۱۲\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۸۲۰
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
 
تاریخ انتشار : ۱۳:۵۳ ۶\۱۲\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۸۲۷
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
  درس آز عملیات واحد
تاریخ انتشار : ۱۱:۳۴ ۶\۱۲\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۴۳۷
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
  درس آز کنترل فرآیندها (گروه اول )
تاریخ انتشار : ۱۱:۳۰ ۶\۱۲\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۳۰۸
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
  گروه چهارم درس آز شیمی فیزیک
تاریخ انتشار : ۱۵:۱۴ ۲۷\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۴۲۱
قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی شیمی  
  درس آز مکانیک سیالات (گروه اول )
تاریخ انتشار : ۱۲:۱۸ ۲۶\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۴۹۸
قابل توجه دانشجویان محترم  
  اطلاعیه وام وزارت علوم با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصیل
تاریخ انتشار : ۱۳:۵۲ ۲۱\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۲۴۲۷
قابل توجه دانشجویان گروه شیمی  
  گروه چهارم درس آز شیمی فیزیک
تاریخ انتشار : ۱۳:۲۰ ۲۱\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۴۳۲
قابل توجه دانشجویان گروه شیمی  
  گروه چهارم درس آز انتقال حرارت
تاریخ انتشار : ۱۳:۰۷ ۲۱\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۳۳۹
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم  
 
تاریخ انتشار : ۱۴:۳۸ ۱۹\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۳۶۴۲
قابل توجه دانشجویان محترم گروه صنایع و عمران  
 
تاریخ انتشار : ۱۰:۲۹ ۹\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۳۱۴۰
قابل توجه دانشجویان محترم گروه شیمی درس کارگاه عمومی  
 
تاریخ انتشار : ۱۴:۵۸ ۷\۱۱\۱۳۹۲        تعداد بازدید : ۶۲۱
تعداد اطلاعیه ها در هر صفحه :
1
2
3
4
5
>
>>