نسخه چاپی
 
بازگشت به صفحه اطلاعیه ها
 
تاریخ و زمان انتشار :  ۱۱:۴۷ ۸\۶\۱۳۹۱     تعداد بازدید کننده اطلاعیه :  ۱۰۳۶۵
جدول شهريه ثبت نام نيمسال 92-91

جهت ثبت نام وانتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی 92-91واریز شهریه ثابت ...

 

جهت ثبت نام وانتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی 92-91واریز شهریه ثابت طبق جدول تعریف شده الزامی می باشد در غیر این صورت امکان انتخاب واحد وجود ندارد لذا تا تاریخ 15/06/91نسبت به واریز شهریه اقدام فرمایید.

 

شهریه نیمسال اول 92-91
ردیف رشته  مبلغ شهریه ثابت 
1 کاردانی حسابداری 88  ريال          1,347,200
2 کاردانی حسابداری 89  ريال          1,455,000
3 کاردانی حسابداری 90  ريال          1,527,800
4 کارشناسی حسابداری88  ريال           1,850,200
5 کارشناسی حسابداری89  ريال          2,035,200
6 کارشناسی حسابداری90  ريال         2,238,700
7 کاردانی معماری 88  ريال          2,282,700
8 کاردانی معماری 89  ريال         2,463,500
9 کاردانی معماری 90  ريال         2,588,600
10 کار شناسی معماری88  ريال        3,833,500
11 کارشناسی معماری89  ريال           4,216,900
12 کارشناسی معماری90  ريال        4,638,600
13 کاردانی کامپیوتر 88  ريال          2,207,800
14 کاردانی کامپیوتر 90  ريال          2,503,200
15 کاردانی کامپیوتر89  ريال         2,384,400
16 کارشناسی کامپیوتر88  ريال          3,261,500
17 کارشناسی کامپیوتر89  ريال        3,587,700
18 کارشناسی کامپوتر 90  ريال         3,946,500
19 کاردانی عمران88  ريال           2,120,600
20 کاردانی عمران89  ريال         2,384,400
21 کاردانی عمران 90  ريال          2,404,700
22 کارشناسی عمران 88  ريال          3,261,500
23 کارشناسی عمران89  ريال        3,587,700
24 کارشناسی عمران 90  ريال         3,946,500
25 مهندسی شیمی89  ريال           4,216,900
26 مهندسی شیمی 90  ريال        4,638,600
27 مهندسی صنایع89  ريال        3,587,700
28 مهندسی صنایع90  ريال         3,946,500
29 کار شناسی حقوق89  ريال          2,035,200
30 کارشناسی حقوق 90  ريال         2,238,700
31 کار شناسی علوم سیاسی89  ريال          2,035,200
32 کارشناسی علوم سیاسی90  ريال         2,238,700
33 مهندسی IT89  ريال           4,216,900
34 مهندسی IT90  ريال        4,638,600
35 مهندسی شهر سازی89  ريال           4,216,900
36 مهندسی شهر سازی88  ريال        3,833,500
37 مهندسی شهرسازی 90  ريال        4,638,600