خبر روز

آغاز برگزاری کلاس های مجازی در واحد رباط کریم

آغاز برگزاری کلاس های مجازی در واحد رباط کریم
اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
فیش حقوقی
حضور و غیاب کارکنان
کتابخانه
اتوماسیون اداری2
سیستم اطلاع رسانی و ثبت نام
آموزشکده سما